ย้ายหน่วยงาน Sme Tracking (Startup 2561)

DB : smetrack_62

Check Self
cmd 1 :
cmd 2 :
MEMBER ID
id card :    
เลขทะเบียนธุรกิจ :    
is delete :
Spec Verify :
Registration Type :   0=หน่วยงาน regis; 1=สมัครผ่านเว็บไซต์; 2=upload ใบสมัคร
 
Move Organization
Name :  
Email :  
ชื่อธุรกิจ :  
From :   Can't connect database