1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผู้ประสานงานโครงการ(ผู้กำกับติดตาม)
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัยสิริน ฉายเหมือนวงศ์  
เบอร์ติดต่อ : 02-298-3077 Email : Chaisirin@sme.go.th
   

  2. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

ผู้ประสานงานโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณฐมน ไวยสุตรา  
เบอร์ติดต่อ : 083-091-9424 Email : Natamon@nfi.or.th
ข้อมูลติดต่ออื่นๆ  
ที่อยู่ : 2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-422-8688 ต่อ 2113, 2119
โทรสาร :
Email : Natamon@nfi.or.th
Website : www.nfi.or.th
Facebook :